ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักของทางราชการ แฟลต ๒ (สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน)
และโรงอาหาร สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ รวมจำนวน ๒ หลัง

Read more

สมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญชวนบุตรหลานข้าราชการตำรวจประกวดแต่งเรียงความในหัวข้อ “พ่อของฉัน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว

สมาคมแม่บ้านตำรวจร่ว

Read more

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๕ แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

Read more

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทําการกองกํากับการสืบสวน กองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more