ผบก.น.5 ร่วมตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

  • วันนี้ 1 ก.ค.63 เวลา 21.00 น.
  • พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.สส./ผอ.ศปม. และคณะ, พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น., พล.ต.ต.จิพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.น.5, พ.ต.อ.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบก.น.5, พ.ต.อ.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ รอง ผบก.น.5, พ.ต.อ.สิทธิพงศ์ วัศรากิจ รอง ผบก.น.5 ร่วมตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามมาตรการการผ่อนปรนระยะที่ 5 ณ อาคาร 72Courtyard ซ.ทองหล่อ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ